klinikkstavanger-about

Ansvarlig lege

Lars Berg-Larsen er spesialist i plastikkirurgi og generell kirurgi. Har tidligere jobbet som overlege ved plastikkirurgisk avd. ved Sentralsykehuset i Rogaland. Spesialistutdanning i plastikkirurgi fra sentralsykehuset i Rogaland og Haukeland sykehus.
Utdanning fra Universitetet i Tromsø. Medlem i Den norske legeforening, Norsk plastikkirurgisk forening og Norsk forening for estetisk kirurgi.

Andre leger

Morten Vetrhus er Dr.med. og spesialist i generell kirurgi og karkirurgi. Jobber ellers som overlege ved karkirurgisk avd. SUS. Spesialistutdanning fra SUS og Liverpool.
Våre anestesilege Kjell Kaisen jobber til daglig som overlege ved anestesi/ intensivmedisin ved SUS. Han jobber ved Klinikk Stavanger på fritiden.

Klinikk Stavanger

Er en kirurgisk spesialistklinikk, åpnet sommeren 2000. Vi holder til i trivelige lokaler på ca 300kvm, spesielt tilpasset vår virksomhet innen plastikkirurgi / kosmetisk kirurgi, generell kirurgi og hudpleie. Vi har to store operasjonsenheter, innredet med nytt medisinsk teknisk utstyr og overvåkningsutstyr av høy kvalitet. Klinikken har også hvilerom med tre senger hvor man kan komme seg etter inngrepet.

Medisinsk personell

Alt medisinsk personell ved Klinikk Stavanger er godkjente norske spesialister og medlemmer av Den Norske Lægeforening. Alt personale er eller har vært ansatt ved SUS. Dette skulle være en garanti for høy standard og faglig oppdatering.
Linda og Elin er våre sykepleiere.

Vaktordning

Etter alle større inngrep har kirurg og anestesilege vaktordning slik at pasient kan ta direkte kontakt hele døgnet ved behov.

LarsBerg-LarsenMorten VetrhusKjell-KaisenLinda Berg-LarsenElin Bruntland Ramsli