Du kan henvende deg direkte til Klinikk Stavanger uten henvisning fra lege. Klinikk Stavanger ønsker å kunne tilby deg en behandling som innenfor dagens offentlige helsevesen, enten ikke er tilgjengelige eller vanskelig tilgjengelig.

Alle kommer først til en uforpliktende konsultasjon med kirurgen som skal utføre inngrepet. Du får her en individuell vurdering, informasjon om inngrepet og pris for evt. inngrep avklares.

For mindre inngrep trenges vanligvis ikke vurdering på forhånd, da kirurgen alltid vurderer hvert tilfelle før man opererer.

De fleste plastikkirurgiske inngrep gir vanligvis ikke rett til sykemelding etter trygdekontorets oppfatning. Enkelte inngrep, hvor det foreligger fysiske plager, (brystreduksjoner , mageplastikker og noen øyelokksoperasjoner) faller likevel innenfor disse reglene og sykemelding må derfor avklares med kirurgen på forhånd.

  • Betalingen må skje senest operasjonsdagen. Prisen reduseres noe dersom flere inngrep utføres samtidig (f.eks fettsuging av flere områder). Før operasjon bør du tilstrebe å være i best mulig fysisk og psykisk form. Dette vil gjøre både operasjonen og tiden etterpå enklere.
  • Etter operasjonen vil du få avtale om en kontrolltime, samt privat telefonnummer til kirurgen som har utført operasjonen. Pasienter som ikke bor i nærheten av klinikken, bør ved større inngrep ha ordnet med overnatting i nærheten første natten.
  • Medikamenter som inneholder acetylsalisyre (Dispril, Albyl E osv) og såkalte antiflogistica (Ibux osv),samt preparater som inneholder E-vitaminer (Q 10, Omega 3 og 6, Gerimax,Ginseng og lignende.) skal ikke brukes siste 2 ukene før operasjonen. Disse medikamentene øker blødningsrisikoen under og etter inngrepet. Medikamentbruk skal derfor avtales på forhånd med kirurgen.
  • Alkohol tynner også ut blodet og øker blødningsrisikoen. Siste 24 timer før operasjonen skal man være helt avholdende.
  • Røyking hemmer tilhelingen etter inngrepet pga at nikotinet gjør at blodårene trekker seg sammen. I tillegg blokkerer kullosen i røyken transporten av surstoff til sårene, og de vil gro mye dårligere. Man må derfor i forbindelse med enkelte inngrep helt avstå fra røyking til sårene er grodd.
  • Alle pasienter skal ha følge hjem fra operasjon og dessuten selskap av en voksen person den første natten.
  • Bilder vil bli tatt ved de fleste inngrep før operasjonen og ved avsluttende kontroll.
  • Dersom du bor langt unna Stavanger, kan vi i mange tilfeller tilby en «konsultasjon» pr. telefon etter først å ha fått tilsendt foto og ferdig utfylt helseskjema.